De offerte editor

Offertes

Met de offerte editor maak je eenvoudig digitale offertes.


Offerte templates instellen:

Ga naar Beheer en klik op Templates in het linker menu.

Klik op  + Nieuw template

Geef de offerte template een naam.

Druk op + Voeg een blok toe om een veld toe te voegen


Titels 

Stel het lettertype apart in van de titel (H1) en de subtitels (H2) deze kun je selecteren in het tekstvak en voorblad.


Voorblad

Voeg hier een voorblad toe waarover je de tekst kan plaatsen

(zie bovenstaande beschrijving bij tekstblok om de tekst op te maken)

Je kan eenvoudig een A4 voorblad maken met verschillende gratis en eenvoudig te gebruiken tools, een voorbeeld hiervoor is canva.com


Tekstblok

Boven aan de pagina staan verschillende opmaak mogelijkheden om de tekst te bewerken in de offerte


 Maak de tekst vet, cursief, onderstreept of doorstreept


Som woorden of zinnen op


Voeg een link toe in de offerte, naar bijvoorbeeld je website of andere informatie bron


Klik hierop om informatie uit de evenementen te exporteren in je offerte, er zijn verschillende opties mogelijk


Afbeelding

Selecteer het tandwieltje, en klik op het grijze vak om een foto toe te voegen.

Selecteer Aflopend als je de foto volledig over het scherm wilt plaatsen.

Je kan eenvoudig bewerkte foto's en foto collages maken met verschillende gratis en eenvoudig te gebruiken tools, een voorbeeld hiervoor is canva.com


Kostenoverzicht & Draaiboek

Selecteer het tandwieltje om de tabel eigenschappen naar jouw smaak aan te passen.

Je kan meerdere keren per offerte een kostenoverzicht en draaiboek toevoegen met verschillende eigenschappen.