Iedereen zijn eigen rol

Gebruikers

Druk op voeg gebruiker toe om nieuwe medewerkers toe te voegen. Voeg onderaan één of meer van de gebruikersrollen.

Afhankelijk van de verantwoordelijkheden en vaardigheden van een gebruiker zijn er verschillende gebruikersrollen.

BeheerderPlannerStaf
Planning inzien
Bezetting inzien
Evenementen toegewezen krijgen
Event dashboard inzien
Evenementen bewerken
Berichten inzien
Communiceren met de opdrachtgever
Locatie en opstelling selecteren
Offertes exporteren en versturen
Kostenoverzicht en draaiboek exporteren
Werklijst exporteren
Instellingen inzien en bewerken