Factuursturen.nl

Volg de volgende stappen om te koppelen met FactuurSturen.nl

Stap 1:

Log in bij factuursturen.nl
Ga naar instellingen
Ga naar verbindingen
Klik op Maak API  sleutel
Voer in als omschrijving: mice
Kopieer de API sleutel

Stap 2:

Log in op MICE Operations
Ga naar koppelingen
Druk op Facturensturen.nl
Voer de gebruikersnaam van factuursturen.nl  in en de API code
Druk op opslaan

Stap 3:

Ga vervolgens naar een evenement dashboard en Klik bovenaan te tijdlijn op factureren.

Wil je een aanbetalingsfactuur versturen? Voer dan het gewenste percentage in, deze blijft opgeslagen in het systeem en wordt verrekend als je de definitieve factuur wilt versturen.

De factuurinformatie is te vinden in factuursturen.nl onder concepten.